Ochrana ovzduší

 
 • na základě poskytnutých technických parametrů a informacích o zdroji znečištění ovzduší provedu zařazení zdroje dle přílohy č. 2 zákona 201/2012 Sb.
 • zpracování souhrnné provozní evidence za zdroj znečištění ovzduší
  (souhrnné hlášení zdroje znečištění ovzduší do systému ISPOP za kalendářní rok)
 • odborná pomoc při vedení provozní evidence o zdrojích znečišťování ovzduší
  (doporučení jak vést provozní evidenci zdroje znečištění ovzduší a vyhotovení dle legislativy)
 • provozní řády zdroje znečištění ovzduší
  (dle fyzické kontroly stavu zdoje znečištění a potřeb společnosti vyhotovení provozního řádu pro provozování zdroje, technické paramenty a popis zdroje)
 • každoroční oznámení zdroje znečišťování ovzduší
  (oznámení zdroje znečištění do systému ISPOP)

Kontakt

Ing. Iveta Lekešová poradce v oblasti životního prostředí

Odborná způsobilost pro zkoušky vodotěsnosti dle ČSN 75 0905.

Sídlo: Stará Tenice 1122, 686 01 Uherské Hradiště
Místo podnikání: Uherské Hradiště a široké okolí
IČO: 01194780


Tel.: +420 775 688 775
www.ekolisty.cz