Odpady

 
 • vypracuji žádost o udělení souhlasu s nakládáním s nebezpečnými  odpady
  (pro sklad kolaudovaný nebo žádost je součástí IPPC)
 • upuštění od třídění odpadů
  (žádost pro shromažďování několika druhů odpadů stejného charakteru pod jedno katalogové číslo)
 • identifikační listy nebezpečných odpadů
  (součást označení sběrné nádoby pro nebezpečný odpad)
 • roční hlášení o produkci a nakládání s odpady
  (zpracování podkladů, vyhotovení hlášení a podání do systému ISPOP)
 • roční výkaz o odpadech pro Český statistický úřad
  (v případě povinnosti vyplnit výkaz na základě doložených podkladů)
 • značení nádob, shromažďovacích míst a skladů odpadů
  (doporučení a vyhotovení štítků a identifikačních listů pro sběrné prostředky)
 • provozní řády zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů
  (dle fyzické kontroly stavu provozu zařízení a potřeb společnosti vyhotovení provozního řádu pro provozování zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech)
 • hlášení do Integrovaného registru znečišťování podle zákona č. 25/2008 Sb.
  (zhodnocení stavu a podmínek pro vypracování formuláře IRZ, jeho vyplnění a podání v systému ISPOP)

Kontakt

Ing. Iveta Lekešová poradce v oblasti životního prostředí

Odborná způsobilost pro zkoušky vodotěsnosti nádrží dle ČSN 750905.

Sídlo: Stará Tenice 1122, 686 01 Uherské Hradiště
Místo podnikání: Uherské Hradiště a široké okolí
IČO: 01194780


Tel.: +420 775 688 775
www.ekolisty.cz