Odpady

 
 • vypracuji žádost o udělení souhlasu s nakládáním s nebezpečnými  odpady
  (pro žádost jež je součástí IPPC)
 • vypracuji povolení pro sklady odpadů provozované podle § 21 odst. 2
 • upuštění od odděleného soustřeďování odpadů
  (žádost pro shromažďování několika druhů odpadů stejného charakteru pod jedno katalogové číslo)
 • identifikační listy nebezpečných odpadů
  (součást označení sběrné nádoby pro nebezpečný odpad)
 • zpracování ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady.
  (zpracování podkladů, vyhotovení hlášení a podání do elektronického systému ISPOP)
 • roční výkaz o odpadech pro Český statistický úřad
  (v případě povinnosti vyplnit výkaz na základě doložených podkladů)
 • značení sběrných nádob, míst a skladů odpadů
  (doporučení a vyhotovení štítků a identifikačních listů pro sběrné prostředky)
 • provozní řády zařízení určeného pro nakládání s odpady
  (dle fyzické kontroly stavu provozu zařízení a potřeb společnosti vyhotovení provozního řádu pro provozování zařízení v souladu s povolením podle § 21 odst. 2,zákona o odpadech a § 22 odst. 1 pro typy činností vymezené v Katalogu činností v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo dle § 23
 • revize povolení provozu zařízení

Kontakt

Ing. Iveta Lekešová poradce v oblasti životního prostředí

Odborná způsobilost pro zkoušky vodotěsnosti dle ČSN 75 0905.

Sídlo: Stará Tenice 1122, 686 01 Uherské Hradiště
Místo podnikání: Uherské Hradiště a široké okolí
IČO: 01194780


Tel.: +420 775 688 775
www.ekolisty.cz