Vodotěsnost jímek a záchytných van

 

V rámci poradenské činnosti Vám nabízím vyhotovení zkoušek těsnosti podle § 3a odst. 3 písm. a) a b) (pouze podle § 3a odst. 3 písm. b) bodu 1 a 3) vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění a zkoušek vodotěsnosti jímek dle ČSN 75 0905 jako Odborně způsobilá osoba. Odborně způsobilé osoby jsou uvedeny na seznamu Ministerstva životního prostředí.

Provádím zkoušky vodotěsnosti jímek pro kapaliny, které jsou považovány za závadné látky, pohonné hmoty, chemické látky, ropné látky a to pro jímky z těchto materiálů: plasty, plastové vaky, beton (včetně povrchových úprav), ocel, nerez, litina, smalt, sklo, sklolaminát, laminát, cihla + stěrka, silnostěnné plastové folie, kovové materiály.

Zkouška vodotěsnosti jímek zahrnuje kontrolu fyzického stavu jímky, provedení měření a vyhotovení písemného zápisu pro doložení na úřadech státní správy.

Norma platí pro zkoušení vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních jímek, nádrží a jejich záchytných van a ostatních nádrží, pro které je požadována vodotěsnost právními předpisy, technickými normami a nebo vodohospodářským rozhodnutím.

Nádrže, u nichž je nutno zajistit vodotěsnost, musí být navrženy s ohledem na požadovanou míru vodotěsnosti.


Kontakt

Ing. Iveta Lekešová poradce v oblasti životního prostředí

Odborná způsobilost pro zkoušky vodotěsnosti dle ČSN 75 0905.

Sídlo: Stará Tenice 1122, 686 01 Uherské Hradiště
Místo podnikání: Uherské Hradiště a široké okolí
IČO: 01194780


Tel.: +420 775 688 775
www.ekolisty.cz