Vodotěsnost jímek a záchytných van


V rámci poradenské činnosti Vám nabízím vyhotovení zkoušek vodotěsnosti jímek dle ČSN 75 0905 jako Odborně způsobilá osoba pro provádění zkoušek těsnosti podle § 3a odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění. Odborně způsobilé osoby jsou uvedeny na seznamu Ministerstva životního prostředí.

Provádím zkoušky vodotěsnosti jímek pro kapaliny, které jsou považovány za závadné látky, vyjma látek ropného původu, a to pro jímky z těchto materiálů: ocel, plast, beton, laminát.

Zkouška vodotěsnosti jímek zahrnuje kontrolu fyzického stavu jímky, provedení měření a vyhotovení písemného zápisu pro doložení na úřadech státní správy.

Norma platí pro zkoušení vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních jímek, nádrží a jejich záchytných van a ostatních nádrží, pro které je požadována vodotěsnost právními předpisy, technickými normami a nebo vodohospodářským rozhodnutím.

Nádrže, u nichž je nutno zajistit vodotěsnost, musí být navrženy s ohledem na požadovanou míru vodotěsnosti.


Kontakt

Ing. Iveta Lekešová poradce v oblasti životního prostředí

Odborná způsobilost pro zkoušky vodotěsnosti nádrží dle ČSN 750905.

Sídlo: Stará Tenice 1122, 686 01 Uherské Hradiště
Místo podnikání: Uherské Hradiště a široké okolí
IČO: 01194780


Tel.: +420 775 688 775
www.ekolisty.cz