Ochrana vod a vodní hospodářství

 
 • žádost o povolení k nakládání s vodami
  (vyplnění formulářů pro odběr, vypouštění a dalších povrchových nebo podzemních vod, vyřízení na úřadech)
 • odběr povrchových nebo podzemních vod, vypouštění do povrchových nebo podzemních vod)
  (zhodnocení stavu a případné dokumentace, doporučení následných kroků)
 • provozně-manipulační řád vodního díla
  (v případě potřeby vyhotovení popisu technologie a pracovního postupu pro vodní dílo)
 • provozní deník vodního díla
  (vyhotovení provozního deníku pro zápis jeho provozu)
 • oznámení o odběrech podzemních vod a poplatkové přiznání za podzemní vody
  (vyhotovení zákonných hlášení do ISPOP)
 • poplatkové hlášení a poplatkové přiznání při vypouštění odpadních vod do vod povrchových
  (vyhotovení zákonných hlášení do ISPOP)
 • vypracování Plánu opatření pro případ havárie dle vyhlášky č. 450/2005 Sb.
  (zpracování plánu a postupů při vzniku havárie)

Kontakt

Ing. Iveta Lekešová poradce v oblasti životního prostředí

Odborná způsobilost pro zkoušky vodotěsnosti dle ČSN 75 0905.

Sídlo: Stará Tenice 1122, 686 01 Uherské Hradiště
Místo podnikání: Uherské Hradiště a široké okolí
IČO: 01194780


Tel.: +420 775 688 775
www.ekolisty.cz